Frøya kommune går nå ut og etterlyser flere boliger til flyktninger.

«Flyktningtjenesten bistår med å finne det første husrommet ved bosetting i kommunen og har derfor et løpende behov for egnede boliger» skriver kommunen på sin hjemmeside, hvor det er lagt ut et skjema hvor folk som har en utleiebolig på strekningen mellom Dyrvik og Hamarvik kan registrere seg.