Har den tidlige innsatsen på plass - men får ett avvik