Avdekket svakheter i asfalten etter legging av bredbånd