Skal gjøre seg opp en mening om lokalisering av politistasjon