Hvert år lager Nrk en ny BlimE-sang og en tilhørende dans som danses over hele Norge. BlimE er NRK Supers årlige vennskapskampanje.

«Når barna øver på å danse sammen, så håper vi det vil skape felles minner og glede, og bedre samholdet i barnehagen, på trinnet og skolen generelt» sier Nrk om sin BlimE kampanje.

I år har NRK Super samarbeidet med NRK Skole om undervisningsopplegget til BlimE.

På Sørburøy har elevene laga video sammen med lærer Ine Jenssen i høst.

-De har vært kjempeflinke til å vise fram øya si gjennom opptakene, og alle de fire elevene vi har er med, opplyser rektor ved Søtburøy skole Line Brendberg.