I denne rekkefølgen skal hele Frøya bli kvitt sitkagrana