Har fått utsikt og mer dagslys. Nå kan resten av Frøya stå for tur

foto