Har fått utsikt og mer dagslys. Nå kan resten av Frøya stå for tur

Trond Øien er en av flere som har fått mer dagslys og utsikt. Foto: Trond Hammervik