Etter mange års planlegging vurderer politikerne igjen å flytte boligene