Frank Jenssen (H) er en veteran fra lokalpolitikeren i Trondheim, men på Stortinget er han fersk. Han kom inn etter valget sist høst, og er medlem i kommunalkomiteen.

Mandag besøkte han kommunene Frøya og Hitra. Her møtte han frøyaordfører Berit Flåmo, besøkte både Salmar, Bewi, Dalpro og fikk se og høre om Hitra FKs stadion på Fillan. Det hele i følge med partifeller fra øyene.

- Som fersk representant på sørtrøndelagsbenken, ser jeg det som viktig å komme meg rundt i kommunene og besøke bedrifter, foreninger og andre som kan gi meg et inntrykk av hva som er viktig å ta tak i på Stortinget. Det jeg har opplevd i dag er en veldig positiv, vekstkraftig region. Det skjer så mye bra her. Men alle har likevel sine utfordringer. I møtet med bedriftene har jeg fått høre om samferdselsutfordringene, kommunene har utfordringer med å ta imot, skaffe bolig og integrere arbeidsinnvandrerne, og på Dalpro har jeg fått et innblikk i jobben med å få folk i arbeid. Den største ulikhetsfaktoren i Norge er mellom de som har arbeid og de som ikke har det. Det at folk skal få muligheten til et meningsfullt arbeid, er en viktig sak for Høyre, sier Frank Jenssen.