Statens vegvesen planlegger et oppfriskningskurs for bilførere over 65 år.

- Alle godt voksne bilførere som ikke har frisket opp kjøreferdighetene bør ta kurset, og ikke vente til man begynner å føle seg usikker i trafikken, sier Hilde Sæther i Statens vegvesen, region midt.

Hun understreker at ingen skal teste kjøreferdighetene eller hva deltagerne kan om trafikkreglene, og at ingen risikerer å bli fratatt førerkortet.

- I en uformell tone snakker man om trafikken der du bor. Du kan komme med forslag til tema, og vi setter alltid av tid til diskusjon og spørsmål, forteller Sæther.

Bilen er et viktig bidrag til eldres livskvalitet, og når helsen blir dårligere blir bilen ofte enda viktigere enn det den har vært tidligere.

- Med et slikt oppfriskningskurs håper Statens vegvesen at du i mange år fremover vil være en trygg bilfører i trafikken, avslutter Hilde Sæther.

Kurset er gratis og holdes på Hotell Frøya den 30. og 31 oktober.