Et enstemmig kommunestyre vedtok i dag å rehabilitere bassenget på Mausund. Mausundværing og kommunestyrerepresentant Hedley Iversen (Ap) snakket på vegne av sine sambygdinger før vedtaket.

- De er spente på Mausund i dag. Idrettslaget og velforeningen har allerede begynt å jobbe med saken, og har allerede snakket med entrepenører og investorer i Trondheim. Det er satt ned en bassengkomite, og hvis det blir et positivt vedtak i dag, så vil de ha sitt første møte allerede i morgen, sa Iversen.

Det klang godt i ordfører Berit Flåmos ører.

- Det Hedley sa var forutsetningen for at vi vil rehabilitere svømmehallen, der Mausundsamfunnet gjør en dugnadsinnsats selv. Og at det er satt ned en komite som vil jobbe videre er veldig positivt, sa Flåmo

Det var resten av kommunestyret enige i.

- Da blir det basseng på Mausund, sa Flåmo da hun klubbet det enstemmige vedtaket.

Kostnadene for rehabilitering av Mausund svømmehall er beregnet til 12.885.000 kroner. Kommunen går inn for å rehabilitere svømmebassenget mot at lokalsamfunnet selv står for alt knyttet til driften i en ti-års periode. I avtalen vil kommunen redusere driftstilskuddet til 125.000 kroner, noe som tilsvarer kostnaden av skolebarnas bruk av bassenget.