Torsdagens kommunestyremøte skal behandle sak om finansiering av det kommende besøket av kongeparet 4. juni. Dokumentene har så langt vært holdt unntatt offentlighet, men har etter påtrykk fra lokalavisa Hitra-Frøya i dag blitt offentliggjort.

Her framkommer det at administrasjonen i Frøya kommune ber politikerne sette av inntil 600.000 kroner for dekning av kostnader i forbindelse med kongebesøket. Pengene foreslås hentet fra kommunens såkalte disposisjonsfond, eller oppsparte penger satt av fra overskudd i kommunen.

- Ærefullt oppdrag

- Dette kongebesøket var ikke kjent da budsjettet for 2013 ble utarbeidet og vedtatt. Det er et ærefullt oppdrag å være vertskap for vårt kongepar, så rådmannen anser det som opplagt at kommunen anstrenger seg til det ytterste for å gjøre besøket minnerikt – både for kongeparet og dets følge og for frøyværingene, skriver rådmannen i sitt saksframlegg for politikerne.

Rådmannen sier det fortsatt er usikkert hva totalkostnadene blir.

- Det er opplagt at et slikt besøk vil koste penger. Det vedtatte budsjettet for 2013 er stramt, så rådmannen innstiller på at kostnadene dekkes gjennom bruk av disposisjonsfondet. Det er fremdeles stor usikkerhet omkring kostnadene, men følgende elementer medfører kostnader: Transport til/fra Innovamar for elever i grunnskolen.; Folkefesten utenfor Innovamar: Leie av telt, lyd m.m.; Middag for 170 personer; Kongegaven; Div andre kostnader, heter det i saksutredningen.

Havbrukseventyret

Frøyas del av kongeparets besøk i øyregionen vil som kjent i all hovedsak foregå på Nordskaget.

- Av logistikkgrunner og det faktum at tema for besøket i Frøya kommune er ”Havbrukseventyret” og ”Arbeidsinnvandring”, har kommunen i samråd med Slottet og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag valgt å legge hele besøket til Innovamar. Det legges opp til en folkefest i Innovamars uteområder, omvisning på Innovamar og middag i Innovamars kantine, skriver administrasjonen i utredningen til politikerne.

Kongegaven

I dokumentet står det også hva gaven til kongeparet skal være.

- Det er poengtert fra Slottet at kongeparet ikke ønsker storstilte gaver i forbindelse med besøket. Komiteen har likevel ment at det bør være en offisiell gave, men at den bør være noe helt spesielt – som både kan relateres til Frøya generelt og til tema for besøket: ”Havbrukseventyret” og ”Arbeidsinnvandring, skriver rådmannen.

Det er foreløpig ikke kjent hva tilsvarende besøk på Hitra vil koste.