Mandag fortalte hitra-froya.no at Atb ennå ikke hadde fått noen endelig avklaring på hvordan de skulle løse det med skoleskyss på Hitra og Frøya de to første skoledagene.

Problemet var at grunnskolen på Frøya og Hitra starter opp allerede torsdag (i morgen). Busselskapet Boreal, som vant anbudet om å kjøre alle bussrutene i øyregionen, starter ikke opp før mandag 19. august. Trønderbilene har trappet ned sin virksomhet og har ikke beregnet å kjøre noe mer skolerute i øyregionen. Sjåførene som har jobbet i Trønderbilene, starter i Atb først på mandag.

Atb, som har det overordnede ansvaret for skoleskyssen, har nå kommet fram til en løsning som involverer begge busselskapene:

- Boreal Transport Midt-Norge har ansvar for å gjennomføre skoleskyssen. Ettersom Trønderbilene har lokalskyss ut søndag 18.08 er det avtalt å benytte Boreal sine busser, sjåfører fra Trønderbilene og skift fra Trønderbilene slik at man kombinerer skoleskyssen og lokalskyssen disse to dagene, forteller plansjef i Atb, Harald Storrønning.