Opp til 30 håndverkere pluss butikk-medarbeidere har snudd Rema 1000 Fillan på hodet den siste måneden.

- Alt er nytt. Den største forandringen som kundene ikke vil se er det nye ventilasjonsanlegget. Der har vi tenkt enøk, ved at vi gjenvinner varmen som før gikk ut. Da sparer vi både energi og penger. Og alle kjøle og fryseanleggene er byttet fra freon-kjøling, som er veldig ugunstig for naturen, til CO2 som er mer miljøvennlig. Det er en kjempeinvestering, men det er veien å gå , sier kjøpmann Arnold Jobotn.

Når kundene kommer inn i butikken vil de imidlertid se en stor forandring.

- Alt er snudd på hodet. Vi har snudd kundestrømmen slik at kundene går til høyre etter inngangen, der de først vil komme til den utvidede  ferskvareavdelingen. Der er det mer frukt og grønt, fersk fisk og ferske blåskjell, som er en del av Rema 1000 sin nye ferskvareprofil, sier Jobotn.

Fridagen 1.mai vil gå med til å få de siste tingene på plass.

- Vi ligger godt an, men det blir ikke noe tog. Vi trenger dagen til å rydde unna slik at vi er klare til åpningen 2.mai.