Yrkesfisker Petter Sørgård på båten "Gårdsøy" fra Mausund, fikk i forrige måned ei rettelig kveite på 134 kilo etter sløying. "Gårdsøy" var ikke ute etter å fiske kveite denne gangen, men fikk kveita på ulkegarna.

-Hvor tung den var rund, vet jeg ikke, sier Sørgård, men hodet veide 28 kilo og det sies at hodet er 10% av totaltvekta.

- Jeg tror ikke denne kveita var så mye som 280 kilo, fordi den var så mager. Men den var vel rundt 200 kilo, sier han.

Slo sin egen rekord

Med denne fangsten slo Sørgård sin gamle rekord, som var ei kveite på 148,5 kilo, tatt på blåkveitegarn.

-Det er alltid artig å få sånn fisk, men når kveita blir så stor, er det ikke noe matfisk lenger. Kjøttet blir for grovt, og prisen blir også dårligere når kveita passerer 60 kilo, forteller Sørgård.

Gunder Hilmarsen, som her er avbildet sammen med kveita, forteller at han var mannskap om bord i "Gårdsøy" og at han, med sine 170 centimeter, ble en liten mann sammenlignet med storkveita.

Beundring og myter

Kveita har høy status både som matfisk og som trofé for sportsfiskere. Fisken er kjent siden steinalderen, blant annet gjennom avbildinger på helleristninger, hvor menneskene hyllet denne fisken. Den fikk også tilnavnet helligfisk (derav navnet hellefisk), og ble ansett som en "gudefisk" . Kveita var ettertraktet, sjelden og vanskelig å få og dermed ble den knyttet til både drama og drømmer, begeistring og beundring og myter og magi.

Sentralt i mytene om denne fisken var en sterk fruktbarhetstro, og enda i dag snakkes det humoristisk om å ha "haill" før man legger ut på kveitefiske.

Godt "haill"

Godt "haill" fikk man om man tilbrakte natta før kveitefisket sammen med ei kvinne, og i motsatt fall var det bare ufisk å få. At dette er en myte, kan Isak Halse Kjerstad (9) bekrefte. Han er alt for ung til å få det man kaller "haill", men han er likevel en dyktig kveitefisker. I en alder av bare ni år, har han fisket etter kveite i to år allerede.

Isak driver linefiske etter kveite utenfor Hamarvika på Frøya, og noen ganger driver han sjøen alene, eller han har med seg venner. På dette bildet fisker han kveite sammen med den to år yngre broren sin, Jone.

Isak forteller at han har fått kveite hver gang han har satt line, og på det meste har han fått seks kveiter. Nå er han på ferie på Møre hos besteforeldrene sine, og driver kveitefiske også der. Denne uka fikk han ei kveite på 16 kilo, som er ny rekord for ham.

-Jeg fisker agnet selv også, og bruker makrell, sei og sild på lina, forteller Isak. Kveita selger jeg, og pengene brukes på båt, utstyr og bensin.

Å fiske etter kveite er artig, og dette er noe jeg har lyst til å holde på med når jeg blir voksen også. Det går som regel veldig bra, men det har hendt at jeg har fått motorstopp eller at jeg har fått lina på motoren, men da ringer jeg bare pappa, og så kommer han ut med en annen båt og hjelper meg, forteller han.