De to treningsglade jentene Malin og Sara Paulsen fra Sula, fikk hjelp av Hege Stordahl Bekken til å skrive brev til kommunen. De ønsket så gjerne å kunne benytte et rom ved skolen på Sula til trening.

- De har lite å gjøre på fritiden her på Sula, og kunne gjerne tenkt seg et alternativ til internet, skrev Hege Stordahl Bekken.

Ved siden av skolens biblioteket står et tomt rom, en gammel sløydsal. I sløydsalen har grendelaget oppbevart en trimsykkel og noe annet trimutstyr. Derfor var det jentene ønsket mest av alt, å få låne det tomme rommet. Treningsutstyret skal jentene få låne av grendelaget.

Svaret kom kort og konsist, ikke lenge etter kommunen hadde mottatt henvendelsen.

"Hei! Det er bare å bruke den gamle sløydsalen til trimrom.  Tiltaket er bra. Mvh Frøya kommune Tekniske tjenester"

Dermed er de to jentene klare til å kunne ta i bruk sitt "Sula treningssenter light".