2012 ble et nytt rekordår på nettet for hitra-froya.no med et snitt gjennom året på hele 20.000 unike brukere i uka. Dette er 10 prosent flere nett-brukere enn året før. I tillegg kommer lokalavisas mobilutgave som ble lansert i fjor. Mobilutgaven lå ved utgangen av året på et gjennomsnitt på 2.000 unike brukere i uka.

-  hitra-froya.no er større enn vg.no og adressa.no i sitt nedslagsfelt. Det er det ikke mange andre aviser i landet som kan vise til. Den posisjonen skal vi videreutvikle. Vi tror kampen om inntektene vil komme til å stå mot internasjonale og nasjonale aktører som tilpasser lokale produkter, sier daglig leder i Hitra-Frøya Lokalavis AS, Stein Olav Sivertsen.

98 prosent leser lokalavisa

Undersøkelser som er gjort av Norfakta, viser at lokalavisa fortsatt står veldig sterkt både på Hitra og på Frøya. Selv om det er en del færre som betaler for å lese papiravisa, svarer 98 prosent av øyværingene ja på spørsmålet om de har lest lokalavisas produkter på nett og papir sist uke.

- Vi har en dekning i det lesermarkedet i øyregionen som er veldig sterk; Aldri har så mange brukt produktene våre som i dag, sier Sivertsen.

Hitra-Frøya papiravis/eAvis får for 2012 et godkjent opplag for papiravisa på 4.608 eksemplarer. Dette er en nedgang på 115 eksemplarer eller 2,4 prosent fra i fjor.

Redaktør Bjørn Rønningen sier dette er en ventet og nærmest planlagt tilbakegang i en virkelighet der folks behov for papiret krymper over hele verden.

Overgang til digital avis

- Jeg er tilfreds med at tilbakegangen er mindre enn året før og at løs-salget av digital lokalavis er vesentlig høyere i starten av 2013 enn året før. Men jeg tror ikke opplagsfallet stopper her for oss heller, sier han.

- Utfordringen i årene framover blir å skaffe tilveie økonomi til å drive god journalistikk i en nettverden der alt forventes å være gratis. Men vi føler vi er rimelig godt i rute med tanke på overgangen til den digitale verden, sier Rønningen.

Opplagstall for aviser i Sør-Trøndelag:

(Avis - godkjent nettoopplag - endring)

Adresseavisen70 089-1 568
Arbeidets Rett7 866-122
Fosna-Folket6 794-132
Hitra-Frøya4 608-115
Malvik-Bladet3 16935
Opdalingen2 321-26
Sør-Trøndelag6 999-18
Trønderbladet5 234-105