Etter søknad fra veterinær Martin Pearson nå behandles en sak om skuddpremie på mink, ravn og kråke på Hitra i tre år.

Rådmannen foreslår å betale ut 150 kroner i skuddpremie for mink, og 50 kroner for henholdsvis ravn og kråke som er drept innenfor kommunens grenser.

Begrunnelsen er å redusere arter som negativt påvirker artsmangfoldet i naturen.

Det er tatt høyde for et uttak på 300 mink, 1.000 kråker og 500 ravn, med tilsvarende budsjett.

Før skuddpremie utbetales vil kommunen sette noen vilkår for fangsten.

Blant annet skal jakttidene følges, og dyrene skal fremvises for kommunen før utbetaling av skuddpremien.

Saken skal først behandles i teknisk komite, før formannskapet og kommunestyret skal si sitt. Om forslaget blir vedtatt må det sendes søknad til fylkesmannen for godkjenning.

Samtidig behandles en sak om organisering av fangsten, der det foreslås at Martin Pearson er ansvarlig for kråkefeller for fangst av kråke og ravn, og Ole Christian Jensen er ansvarlig for fangst med minkfeller.