Den framtidige pasienttransporten på Sula og Mausund kan bli avlastet ved at man tar i bruk hvite ambulanser. Det orienterte kommunelege Ingrid Kristiansen om i Frøya kommunestyre i dagdag.

- Vi kan få to hvite ambulanser ut til Sula og Mausund, så lenge vi finner ut hvem som skal ha ansvaret for dem og hvor vi skal ta pengene fra. Disse bilene skal i hovedsak brukes til pasienttransport, men kan også brukes til å frakte brannutstyr i forbindelse med brann eller til andre formål der det er behov. Dette er en kjempemulighet, sa Kristiansen ifølge froya.no og på direktesendinga her på lokalavisa Hitra-Frøya.

I fjor ble hvite ambulanser tatt i bruk i Trondheim for å avlaste de ordinære, gule ambulansene. Med et nytt prøveprosjekt skal helsevesenet forsøke å spare penger ved å dele oppdragene mellom de gule, som får akkuttoppdragene, og de hvite, som skal håndtere rene transportoppdrag. I de hvite ambulansene er det lavere krav til personellets kompetanse.

Lokalavisa Hitra-Frøya har gjennom flere reportasjer vist hvor tilfeldig dagens pasienttransport i øyrekka kan være. Alvorlige syke eller skadede pasienter i øyrekka er blitt overlatt til tilfeldighetene når det gjelder syketransport da det ikke finnes en ordning for å sikre pasienter transport fra hjemmet eller et ulykkessted til legehelikopter eller legeskyssbåten. I et tilfelle vi skrev om sist vinter, hadde den eldre personen falt om og lå hjelpesløs og delvis lammet på golvet hjemme da hjemmehjelpen fant vedkommende. For å få fraktet pasienten hjemmefra og til legebåten måtte en nabo med en romslig bil tilkalles.

Foto: Helse Midt-Norge

I et annet tilfelle på høsten ble en person på Sula ble akutt syk i høst. Da valgte legehelikopteret å lande utenfor butikken, vis a vis puben. Her var det fullt av gjester som sto og fulgte med da pasienten i full offentlighet ble fraktet til ombord.

Ifølge Kristiansen er det også aktuelt åsøke om penger til en "hvit båt" som kan ta pasienttransporten til sjøs.