I følge en pressemelding fra Sintef Energi er havvind den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Nå har verdens første havvindpark uten subsidier sett dagen lys.

Sintef skriver at Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbygginger av nye havvindparker hver sommer. Så langt har denne veksten basert seg på offentlige subsidier, men nå ser dette ut til å endre seg. Det tyske firmaet Ørsted (tidligere DONG Energy) fikk nylig tillatelse til å bygge tre offshore-vindprosjekter i Nordsjøen, som har en total kapasitet på 590 MW.

– Dette nullstøttebudet er et gjennombrudd for offshore vind. Vindprosjektene demonstrerer teknologiens massive vekstpotensial, som en hjørnestein i det økonomisk levedyktige skiftet til grønne energisystemer, sier konserndirektør og administrerende direktør for vindkraft i Ørsted, Samuel Leupold på firmaets egen nettside.

Åpner for utbygging også i Norge

Stortinget åpnet nettopp for at det skal bygges ett til to områder for flytende vindkraft.

I en konsekvensutredning som Norges vassdrags og energidirektorat(NVE) la frem i 2012 var Frøyabanken ett av områdene det går an å bygge en av de største vindparkene på. Men det er også den som vil bli vanskeligst å føre strømmen til land fra, så NVE ser ikke for seg at det kan bli aktuelt med utbygging der før etter 2030. NVE anbefalte å prioritere åpning av områdene Sørlige Nordsjø I og II, Utsira nord, Frøyagrunnene og Sandskallen - Sørøya nord i første omgang.

Men en utbygging andre steder vil sannsynligvis gjøre det enklere å bygge ut på Frøyabanken i fremtiden.

Verdensledende konferanse i Trondheim

Forsknings og utviklingsmiljøene  i Trondheim gleder seg til å være med på byggingen av det første vindkraftverket til havs.

– Med våre egne vindparker, vil vi kunne utvikle teknologien enda et hakk videre og industrien får enda større muligheter til å vise seg fram som leverandør, sier John Olav Tande, sjefsforsker i SINTEF Energi, i følge pressemeldingen.

Han får støtte fra NTNU.

– Dette gir store muligheter for næringsutvikling. Flytende havvindteknologi kommer fra olje- og gassnæringen. Store konstruksjoner som flyter i havet, er også noe som er svært relevant for havbruksnæringen. Dette samspillet kan gi nye muligheter for næringsvirksomhet for Norge i tida framover, sier Johan Hustad, direktør for NTNU Energi.

Under konferansen DeepWind 17-19 januar i Trondheim vil denne tematikken diskuteres. Hvilken utvikling har gjort utbygging av havvind uten subsidier mulig? Og hvis selvbærende prosjekter er realistiske, hvilke andre innovasjonsløp finnes det som kan gjøre dette lønnsomt? Arrangørene har samlet flere ledere fra utviklere, operatører, leverandører og forskningsmiljø for å se på nettopp dette, skriver Sintef.