- Vi politikerne har nok fått et litt anna syn på saken - det garanteres nesten 100 prosent luktfritt