Tirsdag denne uken kom meldingen om at det var mistanke ompancreas disease(PD) i Salmars anlegg ved Singsholmen på Hitra, men Mattilsynethar ventet med slaktepåbud inntil sykdommen ble bekreftet.

- Nå er mistanken stadfestet, og mattilsynets regionkontorhar sendt ut varsel til SAlmar om at det kan bli fattet vedtak om destruksjonav laksen i anlegget. Det betyr at all fisk må slaktes eller destrueres innen31.12. Salmar har fått en uttalelsesfrist til 20.12. forteller Steinar Johnsen,distriktssjef i Mattilsynet.

Fisken som kan bli slaktet ut ble satt ut i år, og teller tomillioner fisk mellom 255 til 1.100 gram.