Under havbruksmessa AquaNor i Trondheim viser prosjektstyret for Ægir fram resultatet av arkitektkonkurransen. Pir 2 Arkitektkontor, Madsø-Lund-Sveen Sivilarkitekter og Svein Skibnes Arkitektkontor har alle laget et forslag til utforming av det nasjonale dokumentasjonssenteret for havbruk. På standen til Ægir kan interesserte studere de tre forslagene nærmere. Det du liker best, kan få din stemme.– Vi lager en uhøytidelig avstemning under messa. Samtidig setter vi sammen ei gruppe av åtte til tolv sentrale aktører i fiskerinæringa. I løpet av AquaNor vil gruppa gi sin vurdering av forslagene, opplyser Alf Albrigtsen, prosjektleder for Ægir. Med tegninger av dokumentasjonssenteret for havbruk på Hitra på standen sin, er Ægir nok et skritt nærmere å bli realisert. Innen utgangen av august vil prosjektstyret ta den endelige avgjørelsen på hvilket arkitektkontor som går seirende ut av konkurransen, og dermed fastslå byggets utforming. – Det har vært travle dager for arkitektene for å bli ferdige til AquaNor-messa. Jeg har derfor bare fått sett overfladisk på forslagene. I utgangspunktet virker alle veldig spennende og har kvaliteter i forhold til premissene som var lagt, sier Albrigtsen.

Les hele saken og se forslagene i vår bilag om Aqua Nor