Etter at Frøya frivilligsentral flyttet inn i et lokale i skolebygget, bak Frøya bibliotek, har ikke det vært mulig å drive sentralen etter formålet om at den skal være en møteplass.

Det siste halvåret har styret i frivilligsentralen undersøkt muligheten for annen lokalitet i Sistranda sentrum. Etter at det ble klart at det nye kultur- og kompetansesenteret ikke vil ha plass, har styret pekt på lokalene i «Biosenteret». hvor Frøya blomster hadde butikk.

Dette støttes nå av rådmannen i Frøya kommune, som legger fram sak til tirsdagens formannskapsmøte. Her foreslås det at Frøya kommune inngår leieavtale med  Gåsø Eiendom om leie av disse lokalene, og at kommunen øker budsjettrammene til frivilligsentralen med 73500 kroner for å dekke opp økte leieutgifter.