Etter møtet mellom formannskap, oppvekstkomite og de ansatte ved barnehagen i Fillan i dag, var det ingen tvil. Framtidas barnehage i Fillan må ligge på "Den beste tomta i by`n", dvs. der den ligger i dag.

Kommunestyret fikk  forelagt åtte tomtealternativer. Men det ble ingen debatt om tomtevalget.

Ordfører Ole Haugen tok ordet først.

- Samtidig som vi løser et kortsikitig behov, må vi også løfte blikket og bygge for framtida. Gjennomgangen med personalet ved barnehagen var veldig avklarende. Der fikk vi beskjed om at de har den beste tomta i by`n, og der vil de bli værende, ikke minst med tanke på gunstige avstander til andre funksjoner. Derfor har vi kommet fram til at det er fornuftig å bygge ut en småbarnsavdeling bak dagens bygg, oppsummerte Haugens dagens fellesmøte.

Samtiidig påpekte han at de ansatte har ventet lenge på en avklaring.

Andre politikere sluttet seg i tur og orden til ordførens synspunkter.

Dag Willmann understrekte også viktigheten av å være framsynt. Som et tilleggspunkt foreslo han på vegne av Høyre, Senterpartiet og Venstre at rådmannen skal innlede forhandlinger med tanke på kjøp av eiendommen Bekkvika. Dette med tanke på framtidige sentrumsfunksjoner som oppvekst- og boligformål.

Også Tore Knut Meland støttet formannskapets innstilling, men la til at ting skjer fort.

- Derfor må vi tenke langsiktig og se etter nye områder slik at vi kan handle når nye behov dukker opp.

Otto Lien bemerket at dette var en god sak.

- Her er det gjort et grundig arbeid. Jeg tror dette blir en god løsning. For meg er valget enkelt, fastslo Lien.

Formannskapets insntilling om å utvide dagens barnehage ble deretter enstemmig vedtatt.

Forslaget fra H, V og Sp om å vurdere kjøp av Bekkvika ble også vedtatt, mot fire stemmer.