- Her er det litt av en utsikt, konstaterer Solfrid Murvold, som følger lokalavisa opp til Høgvalen på Forsnes. Oppe på toppen er det murt opp en storbautastein med enkel inskripsjon: 1814  - 1914.

Bautasteinen, som kan sees fra veien ned til det gamle fergeleiet på Forsnes, har en historie mange ikke kjenner til.

Brakt til topps med handkraft

Patrioter på Sør-Hitra bestemte seg før 100-årsjubileet for grunnloven for å sette opp en bauta. Og de valgte ikke den enkleste lokaliteten. Steinen ble funnet på gården Haugen, og ble fraktet till Gullsvika og videre opp den det bratte berget til Høgvalen (45 meter over havet) med handkraft.

Da ungdomslaget på 1980-tallet prøvde å rekonstruere hvordan dette var gjort, var det få gjenlevende kilder igjen. Men det ble brakt på det rene at det ble satt sammen bokser/staurer som steien lå på, og at det måtte 12 eller 16 mann til for å frakte steinen. Hvordan de til slutt fikk reist steien opp, har man ikke fått klarhet i.

Vil hylle den store dugnadsinnsatsen

Etter å ha samlet opplysninger på begynnelsen av 80-tallet, ble det hold en markering ved bautaen hver 17. Mai en del år, før denne tradisjonen døde ut. I anledning 200årsmarkeringen av grunnloven, ønsker Solfrid og Martin Murvold, sammen med Erling Nilsen, å ta opp denne tradisjonen på nytt.

- Vi er en selvoppnevnt jubileumskomite som fant ut av vi ville gjøre noe ved bautaen på 17. mai. At vi også har en markering hvor vi hyller de som for 100 år siden gjorde denne store dugnadsinnsatsen. Derfor inviterer vi alle til kaffe og vafler oppe ved bautaen klokka to på 17. mai, sier Solfrid Murvold.

Storstilt feiring i 1914

Skriftene viser at man for 100 år siden ikke nøyde seg med kaffe og vafler. Det var en 17. mai-feiring med pomp og prakt. De fleste av bygdas gamle og unge gikk i prosjesjon gjennom grenda og opp til valen. Oppe på Høgvalen ble bautaen avduket av lærer A Præsthus, og Jon J Ottervik (en av initiativtakerne til å få reist bautaen) holdt tale for dagen. Det ble utbragt tre ganger tre hurra for fedrelandet, og nasjonalsangen ble sunget oppe ved bautaen. Så masjerte man ned til festlokalet i Gullsvika til takt fra trommeslager Kristian Haugdal. Festen i Gullsvika ble ikke avsluttet før klokka tolv på kvelden.