Fra møteprotokollen i Hitra formannskap kan man lese følgende under punktet orienteringer:

"Eventuelt erverv av bolig- og industriareal i Fillan.

Henvendelse fra John Steinar Lervik med forespørsel om kommunen har ønske om å kjøpe eiendommen Smevika. Jørgen Mellemsæther har også vært i kontakt med kommunen Kommunen har vært forhandlinger med Kåre Haugen på vegne av grunneier.

Asbjørn Lervåg og Johan Birger Bekvik er grunneiere i området, men her har det ikke vært kontakt. EA Smith har en ganske stor eiendom i industriområdet. Det har vært kontakt med Johan Harald Lervåg og Torbjørn Glørstad med tanke på å regulere områder for bolig."