I det sentrale stedsnavnregisteret står stedet mest kjent som Gurvikdalen oppført med to offisielle skrivemåter: Gurvikdalen og Gursvikdalen. Nå har kartverket fått henvendelse fra en privatperson som mener eneste riktige skrivemåte er Gurvikdalen. Dette har ført til at Statens kartverk har oppretta en navnesak for å vedta ett endelig primærnavn (navn på eiendom).