Lokalavisa har gjennom flere saker fortalt om Pål Storøs planer for et større boligfelt på Valen, og den uroen det har skapt i grenda. Valen grendalag og privatpersoner i grenda har levert uttalelser der de reagerer blant annet på dimensjonene på planene.

Etter at forvaltningsutvalget valgte å sende saken direkte til kommunestyret, uten å ta det meklingsmøtet saksbehandleren foreslo, stod grendalagsleder Endre Gynnild fram i tirsdagens papiravis. Der stilte han seg undrende til at politikerne ikke ville ha et slikt møte.

I dagens kommunestyremøte var det flere representanter som viste til at politikerne hadde et ansvar for å skape dialoger, og gjøre sitt for å løse grendakonflikter som oppstår på grunn av slike saker.

Torill Pettersen (Ap) sa det slik:

- I utgangspunktet er dette planer man bør applaudere. Det første jeg tenkte: Hva kan være negativt med en sånn sak? Men så registrerer jeg at det er en del konflikter og bekymringer. Vi har ikke noe å tape på å høre med grendalag, å gjøre ting mer trygge, sånn at man føler seg mer bekvem med det som skal skje videre, sa Pettersen.

Ola Grønskag (V) viste til at planprosessen med Valen Boligfelt sikkert var gjennomført riktig, rent formelt. Men at politikerne også hade et ansvar for å bidra til å skape dialog der ting blir fastlåst.

- Demokratiet handler også om dialog. Det er tydelig at disse planene har endt i en ganske fastlåst situasjon i grenda her,  der den ene parten opplever at det ikke har vært tilstrekkelig dialog. Politikere bør bidra til at man får den dialogen.Ingen grender som er tjent med at man får harde konflikter inn i framtida, sa Ola Grønskag.

Opposisjonen fremmet forslag som opprinnelig var fremmet av administrasjonen, og at det blir avholdt møte med de involverte partene, før planen blir endelig behandlet. Dette møtet skal gjennomføres så snart som mulig, slik at planen kan behandles i neste kommunestyremøte. De fikk med seg fire representanter fra Ap på forslaget, som dermed fikk klart flertall.

Frode Reppe (svoger med tiltakshaver Pål Storø) og ordfører Berit Flåmo (nær venn med Kristin Reppe Storø og Pål Storø) ble kjent inhabile ved behandlingen.