Det er Frøya Film og Bilder som har satt seg som mål å dokumentere det som skjedde da brannen herjet som verst, om etterarbeidet og hvordan Frøyasamfunnet opplevde denne spesielle situasjonen i januar.

- Vi jobbet i tre dager og fulgte brannutviklingen på nært hold. Omfanget vet vi i dag, men lite visste man etter at det ble mørkt denne ettermiddagen i slutten av januar. I denne filmen vil du få se bilder og video ingen ennå har sett. Bli med bak kullisene når kameralampene ble slått av. Vi sikret oss også bilder og kommentarer fra dag tre. Da skulle mengder av utstyr som bl.a. slanger, greinrør, strålerør, og pumper tines opp og fordeles på flere kommuner og etater, forteller Petter Vidar Vågsvær i Frøya Film og bilder.

Vågsvær forteller at dokumentaren vil følge bl.a. førsteinnsatsgruppen i Frøya Brannvesen på brannstedet til at helikopter ble satt på bakken.

- Mange var involverte frivillige, brann, politi, sivilforsvaret, helse, pressedekningen, kommunen, skolene og de mange evakuerte. Hvordan opplevde Frøya samfunnet denne spesielle situasjonen som vi var midt opp i, og hva har den lært oss? Finnes det rom til å tenke annerledes? Hvilke følger for naturen? Hva tar vi med oss av lærdom fra storbrannen?  Det er det ”BRANNGATA” skal handle om, forteller Vågsvær.

Frøya Film og Bilder har allerede snakket med mange og skal snakke med flere. Vågsvær ønsker nå kontakt med folk som har bilder og video fra brannen, og/eller deltok i redningsarbeidet.

- Hvordan opplevde du denne brannen? Ta kontakt med oss, sier han.