Da Sletta kirke brant ned til grunnen 8. juni 1984 ble det en heftig debatt om hvor den nye kirka skulle bygges opp. Diskusjonen endte i at nykirka ble satt opp på samme sted, og i helga kunne en moderne Sletta kirke markere sine første 25 år.

Dagens Sletta kirke er den tredje i rekken, på samme sted. Den første ble bygd og vigslet i 1755. Men den om lag hundre kvadratmeter store kirka ble for lita, og i 1880 var påbyggingen av den opprinnelige kirka ferdig, og nykirka, et praktbygg i nygotisk stil, kunne vigsles i september samme år. Sletta kirke var da en av landets største trekirker, med hele 700 sitteplasser.

Katastrofen for kirka, som ble kalt Havets katedral, inntraff om ettermiddagen 8. juni 1984. Kort tid etter at det ble oppdaget røykutvikling fra den vel hundre år gamle bygningen, lå Sletta kirka i ruiner. Døpefonten i tre, fra 1881, var en av få gjenstander som ble reddet ut.

KASTET GLANS: For menigheten var det stas at biskop Tor Singsaas var til stede på 25-årsjubileet for Sletta kirke.

Debatt om plassering

Da den vakre kirka var omgjort til en askehaug, startet diskusjonen. Ikke om kirka skulle bygges opp, men hvor den skulle plasseres. Det ble en het debatt, men flertallet gikk inn for at Sletta kirke skulle gjenreises på samme sted som den gamle hadde stått, i Stølan krets.

Det var også uenighet om hvordan den nye kirka skulle se ut, men Frøya kommune valgte å kjøre en arkitektkonkurranse. Valget falt på arkitekt Odd Østbys forslag, og dermed ble det ei moderne kirke i betong, helt ulik de gamle trekirkene folk var vant med. Kirka, som kan gi 450 sitteplasser, ble høytidelig vigslet av biskop Kristen Kyrre Bremer 21. oktober 1990.

Urframføring

Søndag var dagen kommet for å feire 25-årsjubileet for Sletta kirke. Det ble to høytidelige timer med visitt av både biskop Tor Singsaas, prost Birger Foseide, tidligere prester, ansatte på kirkekontoret og medlemmer i menighetsrådet.

Musikalske bidrag fikk vi både fra Havdur, Gabriela Lukassen og Barman janitsjar. Ekstra moro var det at medlemmene i korpset fra Hitra framførte tre satser fra et musikkstykke av Arne Dalsvik, som egentlig skulle vært framført under innvielsen av kirka i 1990, men som bare delvis ble spilt den gangen fordi komponisten ikke hadde rukket å få det ferdig. Til jubileet hadde Gerard Rooker tilpasset musikkstykket, og øvd det inn med Barman janitsjar.

Godt konsertlokale

Etter en to timer lang festguds-tjeneste var det tid for kirkekaffe, og det var nok flere enn biskop Tor Singsaas som var kaffetørst.

Under inntak av de mange kakene som smakte like godt som de så ut, fortalte Kjell Englund, som var med i byggekomiteen etter brannen i 1984, og seinere med i menighetsrådet, litt om de tre kirkene som alle har hatt navnet Sletta kirke.

Han berømmet de folkevalgte som så lenger fram enn at de ønsket en kopi av den tidligere Sletta-kirka da det skulle bygges en ny, og uttrykte glede over at bygget ikke bare har fått godord som kirke, men også som et meget godt konsertlokale.

ORIENTERING: Under kirkekaffen fortalte Kjell Englund forsamlingen om de tre kirkene som har stått der dagens Sletta kirke ble bygd etter brannen i 1984.

Utfordringer underveis

Kjell Englund fortalte også om utfordringene tidlig i byggeprosessen, da det viste seg at de måtte ned ni og en halv meter under kjelleren for å finne fast grunn, og om stormen som truet med å rive en halvferdig vegg. Veggen ble stående, arbeidet gikk sin gang, og seks år etter at trekirka brant ned, kunne grunnsteinen legges ned 8. mai 1990.

- Reppeslekta som pleide å delta på gudstjeneste som avslutning på slektstreffene sine ytret ønske om gudstjeneste i det halvferdige bygget, og vikarprest Trygve Hellesøy var så sporty at han sa ja. Stående på et malingsspann gjennomførte Hellesøy gudstjenesten for den like stående Reppeslekta den 29. juli 1990, og det er derfor ekstra moro å se at vikarpresten også er her i dag, sa Englund.

Som takk forærte slektstreffdeltakerne et krusifiks som henger på veggen bak alteret i dagens Sletta kirke