Fritz Màr Jørgensson ble sist søndag innsatt som prest på Frøya.

- Dette var veldig etterlengtet, sier menighetsrådsleder Anne Gaustad.

Frøya menighet har før dette vært uten egen prest i ett og ett halvt år. 54-åringen fra Island er fersk i prestegjerningen, og han blir ordinert i Nidarosdomen førstkommende helg. Han startet sine teologistudier først i 2009, og holder nå på med doktorgradstudiet. Men han har jobbet for og i kirken lenge før han valgte teologien.

- Jeg har jobbet lenge i kirken på Island som frivillig, og jeg har også hatt lønnet arbeid som ungdomsarbeider i kirken. Blant annet har jeg stått bak noen gudstjenester i Reykjavik spesielt rettet mot de som faller utenfor, og har problemer med blant annet rus, forteller Màr Jørgensson.

Hadde eget tv-program

Men på Island er han mer kjent for andre ting enn det kirkelige. En periode hadde han et TV-program der mat og den gode samtale stod i sentrum. Og Màr Jørgensson har gitt ut flere krim-romaner. En av dem, Sibiria, ble nylig oversatt til tysk, og er gitt ut i flere tyskspråklige land.

Men etter at han begynte å studere teologi, har mulighetne for å kunne praktisere som prest i heimlandet, blitt vanskelig.

- Den økonomiske krisa på Island rammet også kirka. Det var mange prester som mistet jobben sin. Så jeg prøvde å søke jobber i Norge, da jeg kjente at det å være prest er en del av mitt kall fra Gud, forteller islendingen.

Han kommer til Frøya alene i første omgang. Heime på Island har han kone, fem barn og tre barnebarn.

- Yngstejenta er 16 år, og har nettopp begynt på videregående. Så vi ville ikke rive henne opp ved å flytte hele familien, forteller han.

Prost Birger Fosseide innsetter Fritz Màr Jørgensson som ny prest i Frøya menighet

Liberal

- Hva slags prest ønsker du å være?

- Jeg er liberal som person. Jeg er typen som vil møte folk og snakke med dem, og tror jeg kan være en prest som folk søker til. Jeg er åpen for å gjøre nye ting i kirken, sier Fritz Màr Jørgensson, som har fått et veldig godt inntrykk av samfunnet han har kommet til.

- Det er veldig vakkert her, og folket er åpent. De jeg har møtt, har tatt veldig godt imot meg. Så dette ser veldig bra ut, sier den nye frøyapresten.