Ordførerne i Kristiansund, Frøya, Ørland og Hitra møttes denne uka for å diskutere framstøt etter at fylkesrådmannen før jul la fram forslag som kan føre til kutt i båttilbudet Kystekstpressen mellom Trondheim - Hitra/Frøya - Kristiansund. I tillegg til ordførerne møtte stedfortreder for ordføreren i Snillfjord og fylkestingsrepresentant Kirsti Leirtrø (Ap).

- Det aksepteres ingen reduksjon i tilbudet som Kystekspressen representerer som tilbud på kystaksen Trondheim-Kristiansund. Det er snarere heller sterkt ønskelig med en forbedring gjennom frekvens og regularitet. Sistnevnte innebærer at man er åpen for å diskutere andre båtløsninger for strekningen Hitra-Kristiansund, om nødvendig, skriver Hitra-ordfører Ole. L. Haugen, som har laget referat fra møtet.

I referatet heter det at partene som møttes vil beholde og videreutvikle kontakten med sikte på å fremme attraktiviteten og utviklingsmuligheten som ligger langs den aktuelle kystaksen.

- Dette relateres til de åpenbare fremtidsrettede muligheter denne region har for nærings- og samfunnsutvikling, og det understøttes bl.a. av det som framkommer av NIBR-rapporten «Regionale tyngdepunkt i S-T» (august 2013), skriver kyst-ordførerne.

-Man konstaterer at Sør-Trøndelag fylkeskommune vil beholde Kystekspressen, med skjønner det som at det er et ønsket forhandlingstema som er fremmet av Møre og Romsdal fylkeskommune. Det avventes således hva som kommer ut av slike forhandlinger, som i første omgang skal føres på administrativt nivå mellom de to fylkene. Eventuelle forslåtte endringer, etter slike forhandlinger, forventes å bli forelagt de berørte kommuner, skriver ordførerne.