Det er flere krav du må ha innfridd for å gjøre deg fortjent til hedersprisen. Du må blant annet ha jobbet i Frøya kommune i 25 år og gjort en veldig god jobb.

- Det er med stor ydmykhet og stolthet at jeg og formannskapet deler ut hedersprisen til dere, sier ordfører Berit Flåmo.

Meget pliktoppfyllende

Unni Kløven har jobbet på Frøya sykehjem siden sommeren 1977. Hun begynte som renholder, fortsatte som kjøkkenassistent og tok til slutt fagbrevet som institusjonskokk. Flåmo beskriver Kløven som meget pliktoppfyllende, men litt streng. De ansatte rettet seg litt opp i ryggen når kokken kom inn på avdeling. Kløven var nøye på at ”gamlingene” fikk i seg de næringsstoffene de trengte, men like viktig var det at maten smakte dem. Kløven gikk av med pensjon i 2014 men på julaften i fjor var hun tilbake på sykehjemmet og hadde vakt.

Unni Kløven (t.v) har jobbet på Frøya sykehjem siden sommeren 1977 og fikk i dag KS sin hederspris for lang og tro tjeneste.

Sansen for enkeltmennesket

Det er med vemod Flåmo presenterer Marit Paulsen for formannskapet. Paulsen var mentoren til ordføreren og hadde opplæringen av henne på Frøya sykehjem. Det som kjennetegner Paulsen er sansen for enkeltmennesket og interessen for deres interesser. Flåmo forteller at hun hadde en høy røst og sa ifra straks det var noe som var urettferdig. Marit begynte på sykehjemmet som hjelpepleier i januar 1988 og sluttet i 2005. Før hun kom hadde hun sagt klart i fra at hun ikke kunne være så lenge på markeringen for hun skulle på kveldsvakt i kveld.

Marit Paulsen var i sin tid ordfører Berit Flåmos mentor og hadde opplæring av henne på Frøya sykehjem.

Jobbet i en tid preget av omorganisering og nedleggelser

Anne Mari Hansen er opprinnelig fra Sula. Der har hun jobbet som kokk på Sula sykestue. Det var en vanskelig tid hun jobbet der som var preget av omorganisering og nedleggelser. Først ble sykestua til bo- og servicesenter for så å bli nedlagt et par år senere. Senere har Hansen også jobbet som hjemmehjelp. Anne Mari har jobbet i Frøya kommune fra januar 1987 til februar 2014.

Anne Mari Hansen har jobbet i Frøya kommune fra januar 1987 til februar 2014, både som kokk og som hjemmehjelp.

Vaktmester og julenisse i stillingsbeskrivelsen

Hanen i kurven er John–Idar Ervik. Han var vaktmester og julenisse på Sistranda skole. Han forteller at det faktisk sto julenisse i stillingsbeskrivelsen hans. Ervik er en lang mann med stort julenisseskjegg som var populær blant ungene på skolen.

- Noen av ungene kalte meg pappa og andre julenissen, så jeg skjønner at det kunne være litt forvirring i bygda, ler Ervik.

Han har jobbet fra juni 1986 til juli 2015. Fra 1992 var han ledende vaktmester.

John–Idar Ervik har vært både vaktmester og julenisse på Sistranda skole.