Fredag hadde vegvesenet befaring på fylkesvei 716 mellom Flatval og Nordskaget på Frøya, samt noen andre veistrekninger hvor det er rapportert om særs dårlig veidekke. Som lokalavisa fortalte fredag, har veidekket på kort tid gått helt i oppløsning enkelte steder på strekningen Flatval - Nordskaget. Rødal forklarte det som har skjedd med at det her er gammel asfalt som har gjennomgått flere fryse- og tineperioder på kort tid, og at salting har bidratt til at asfalten smuldrer opp.

Etter befaringen kan Rødal konstatere at veien har så mange skader som han har fått rapporter om, og som lokalavisa har beskrevet. Men han kan ikke love mer enn at man skal prøve å få lappet de aller verste strekningene.

- Jeg vet ikke før litt ut i uka hvor mye penger vi har til rådighet. Vi er nødt til å ta penger fra det som er satt av til skogrydding og rensking av stikkrenner. Dette er den verste strekningen, ved siden av veien til Uttian. Men for Uttian er det planlagt å legge nytt lag med asfalt i 2016, så den kommer det ikke til å bli gjort noe på nå, sier Jan Rødal i Statens vegvesen.