Å utvikle sistrandsfjæra som et område for sjøsport, har vært en av underprosjektene til helhetlig idrettspark på Sistranda. Ett av tiltakene som er foreslått er å rydde fjæra for større steiner og ta bort trær, for å gjøre området tryggere som landingsplass for de som diver med kiting. Etter en befaring med grunneierne har arbeidsgruppa fått tommelen opp for å rydde stranda. Det inviteres til første ryddedugnad allerede lørdag 9. mai, som også er den nasjonale strandryddedagen.

Samme dag inviterer Frøya turlag til rydding ett annet sted på Frøya. De har valgt ut Skarpneset til årets ryddedugnad.