Utbedringen av kaia på Sauøya ble stoppet da det ble funnet en granat på sjøbunnen like ved kaia. Etterpå ble det også funnet en til. Mandag 11. mai var forsvaret på plass. De sprengte kun. Etter at de hadde forlatt området, eksploderte den andre.

I dag orienterte teknisk sjef Sigrid Hanssen Frøya formannskap om saken. Hun forteller at kommunen har reagert på at forsvaret kun sprengte ett av to objekter som var lokalisert.

- Det var lokalisert to mulige granater da forsvaret kom. Men de sprengte bare en av dem. Vi har spurt hvorfor de forlot området uten å strenge den andre, men har ikke fått noe godt svar på hvorfor, sa Sigrid Hanssen.

Hun orienterte videre om at Frøy Akvaservice var engasjert til å gå over området etter mulig flere granater. De søkte ett område med ROV i går, og i dag vil de ha dykkere ned for å sjekke over det siste området nært der granatene ble funnet.

Blir området klarert i dag, og arbeidet kommer igang i morgen, skal kaia være ferdig i løpet av første halvdel av juni.