Regjeringen skriver i revidert budsjett, som ble framlagt i dag, at det ikke vil bli fremmet forslag om en arealavgift for havbruk.

Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder av næringskomiteen, sier han er skuffet.

- Det er skuffende at regjeringen ikke vil gi kommunene en større del av verdiskapingen knyttet til havbruk. Senterpartiet mener kommunene må kunne kreve en slik avgift. Det er helt avgjørende at kommunene som har oppdrettsanlegg får en større del av inntektene fra oppdrettsnæringen enn i dag for at de skal legge til rette nytt areal, sier Pollestad.

Håpet på penger i kommunekassa

Tidligere i dag anslo Hitra-ordfører Ole L. Haugen, som også er leder i leder i Nettverk for fjord- og kystkommuner(NFKK), at en arealavgift kunne gitt 4-5 millioner kroner i kommunekassa.

- En arealavgift i størrelsesorden som vi har foreslått vil det bety nye årlige inntekter på mellom fire og fem millioner kroner for Hitra, og muligens noe mer for Frøya. I praksis betyr det finansiering av 10-12 lærerstillinger eller hjelpepleiere. For Hitra sin del kunne vi sårt trengt de pengene nå, når vi må kutte tjenestetilbudet på grunn av reduserte statlige overføringer, mener Haugen.

Flere uttrykker skuffelse

Etter at nasjonalbudsjettet er lagt fram, uttrykker også Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) skuffelse.

- Arealavgift fra havbruksnæringen er en forutsetning for vekst i lakseproduksjonen i kommunenes sjøområder. Det var forventet en innføring av arealavgift i revidert statsbudsjett, slik et flertall på Stortinget har gitt uttrykk for at de ønsker. Det er derfor overraskende og svært skuffende at forslaget ikke kom nå, men utsettes til en usikker fremtid. Dette oppleves som arrogant av regjeringen i forhold til stortingsflertallet, skriver NFKK i en pressemelding.

- Å gi en andel av vederlagene til kommunene fra nye konsesjoner er ikke en løsning som kystkommunene er fornøyd med. Den gir ikke noe tilbake til alle de kommunene som allerede har lagt til rette for havbruksnæringen. Eventuelle fremtidige inntekter fra selskapsskatten, som regjeringen varsler fra 2017, kan vi vanskelig se gir havbrukskommunene merinntekter siden arbeidsplassene ikke nødvendigvis er i kommunene som legger til rette for oppdrettsanlegg i sine sjøområder, fortsetter NFKK.