Hitra-Frøya vil i tida framover presentere en serie kronikker skrevet av ansatte i Bedriftshelsa. Det vil handle om forebyggende arbeid på forskjellige måter. Og selv om Bedriftshelsas arbeid er rettet inn mot bedrifter, vil mange av temaene være relevante for vårt øvrige liv i heim og fritid.

Bedriftshelsa er et privat firma som jobber opp mot bedrifter i hele den sørlige delen av Sør-Trøndelag og på Nordmøre. Hovedkontoret ligger på Kyrksæterøra. Bedriften har avdelingskontor på Frøya, som betjener bedrifter på Frøya, Hitra og deler av Snillfjord. I øyregionen er de inne i 75 store og små bedrifter.

«Alle» vet at forebyggende arbeid er viktig, men det er en type arbeid det kan være vanskelig å dokumentere effekten av.

- Vi bruker å si at forebyggende arbeid er som husarbeid: det vises best når det ikke er gjort, sier Gerd Handegard.

Av bedriftens totalt 10 ansatte, jobber fire på avdelingskontoret på Frøya: to sykepleiere, en lege og en fysioterapaut. Bedriftshelsa har i tillegg også andre fagfolk som vernepleiere, psykolog og yrkeshygieniker.

Sammen hjelper de bedriftene til å legge til rette for best mulig helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene. De hjelper med systemer, og jobber overfor både grupper og den enkelte ansatte.

- Det kan være at vi ser på hva som kan være risiko-områder på en arbeidsplass, med for eksempel støy, kjemikalier og biologiske faktorer. Og vi kan se på hvordan de enkelte arbeider, og gi råd om arbeidstillinger. Vi kan kartlegge hvordan folk har det på jobb, og tilrettelegge ut fra det, forklarer May Linn Kjerringvåg.

Den første kronikken handler om kjemikalier fra spray. Tema i senere kronikker vil bli blant annet støy, stress og stressmestring og fysisk aktivitet.

Rengjøringsmidler i sprayform:

Dersom du bruker rengjøringsmidler i sprayform kan dråpene, som dannes, holde seg svevende i lufta i mange minutter.

Dette øker sjansene for at du puster det inn, og får det ned til luftveiene/lungene dine. Informasjonen i denne artikkelen er, i tillegg til arbeidslivet, relevant for alle som gjør husarbeid i eget hjem.

Aerosoler er små finforstøvede dråper/partikler av enten fast stoff, væske eller gass. De blir værende i lufta en tid da luftmotstanden er stor i forhold til vekten av dråpene og det gir en minimal fallhastighet for dråpene/partiklene.

Forskning viser en klar sammenheng mellom den økte sykdomsfrekvensen og bruk av rengjøringsmidler i sprayform. Renholdere har betydelig større risiko for å utvikle astma og KOLS, enn befolkningen for øvrig. I tillegg utgjør rengjøringsmidler med innhold av klor, ammoniakk og andre desinfeksjonsmidler en spesiell risiko. En ser at disse problemene har økt de siste 20 årene.

Arbeidstilsynet, i samarbeid med Helsedirektoratet, renholdsbransjen og fagmiljøene, retter nå fokus mot denne problemstillingen, med mål om å forhindre at så mange renholdere blir syke på jobb.

Om en ser på land rundt oss har renholdere i Norge og Sverige høyere risiko for å utvikle astma enn f.eks. Danmark og Estland. De to sistnevnte har lite bruk av rengjøringsmidler i sprayform.

Det som derimot anbefales er såkalt tørre metoder. Her har det vært en utvikling som gjør det mulig å rengjøre med tørre mikrofiberkluter uten rengjøringsmidler. Samtidig som at gevinstene er opptil flere.

Hvorfor stoppe bruk av rengjøringsmidler i sprayform?

Spray gjør renholdere syke

Spray gir et dårligere inneklima

Spray gir høyere kostnader

Spray er som oftest helt unødvendig

Hvorfor benytte tørrere rengjøringsmidler?

Mindre bruk av kjemikalier

Mindre risiko for luftveis- og hudplager

Bedre inneklima

Bedre ergonomi og mindre muskelbruk

Tidsbesparende

Bedre miljø

Renholdstips for å unngå spraying av rengjørings-midler:

Bruk tørr eller fuktig mikrofiberklut

Sprut på vann ved fjerning av flekker Ved behov for rengjøringskjemikalier: bruk skum eller spruteflaske

Kilde: Arbeidstilsynet

(www.arbeidstilsynet.no)

Av: May Linn Kjerringvåg

Sykepleier/HMS-rådgiver

Bedriftshelsa SA