Hitra og Frøya kan komme til å støtte mindretallet i spørsmålet om havbruksskatt