Målet for møtet var å forankre det økonomiske grunnlaget basert på budsjett og foreløpige trasevalg samt å få en forpliktende signering, noe som er avgjørende for videre arbeid. I tillegg skulle det velges et styre for vannlaget samt stifte Tranvik Vannlag SA.

Hitra kommune ved Øivind Johansen og Terje Svendsen deltok på møtet og gikk gjennom detaljer som er viktig for det videre arbeidet, det gjelder både faglig gjennomføring av vannledningsnett og forpliktende avtaleverk til kommunen, grunneiere og medlemmer i vannlaget.

Etter orienteringen om arbeidet så langt, og gjennomgang av foreløpig trasevalg og budsjettall ble det lagt fram lister med mulighet for å gjøre en forpliktende signering slik at laget kan jobbe videre med saken. Tre var usikre og en ville ikke være med, resten signerte på de forutsetningene som ble lagt fram i møtet. Dette betyr at laget allerede har dobbelt så mange medlemmer som kravet i kommunestyrevedtaket krever, og det forventes flere de neste to ukene, som det ble besluttet å avvente, da det var flere som ikke hadde anledning til å møte opp denne dagen.

Siste del av møte ble vedtekter for laget gjennomgått og Tranvik Vannlag SA ble stiftet. Forslag til styre ble også lagt fram og valgt i samme møte. Tranvik Vannlag SA avgrenses til å omfatte eiendommer fra Kaldkløvan til Ulværet, nærmere beskrevet i lagets vedtekter.

Det nye styret skal nå jobbe videre med detaljering av trasevalg og prosjektering, avtaler med grunneiere og etter hvert få ut en prisforespørsel til entreprenørene. Målet er helt klart, en gang neste år tapper vi rent vann i våre kraner!

Referat