Alexander Baklie har sagt opp som barnevernsleder i Hitra kommune for å gå over i ny jobb nærmere hjemtraktene på Østlandet. I dag orienterte han om resultatene for Hitra barnevern etter at barnevernet på Hitra og Frøya skilte lag for omlag to år siden.

Samtidig fikk han veldig gode skussmål med på veien fra sin sjef, rådmann Laila Eide Hjertø. Hun benyttet anledninga under dagens temadebatt om sosiale utfordringer i hittersamfunnet til å takke av barnevernslederen. Baklie ble ansatt for å bygge opp barnevernet på Hitra.

- Takk, Alexander for jobben du har gjort for oss. For meg har det vært et kvantesprang innen barnevernet fra da jeg starta i min jobb i 2014 og da vi oppdaga alle feilene, og til i dag. Det har vært litt av en storm å stå i med nabokommunen og fylkesmannsembedet. Vi fikk vår egen barnevernstjeneste, noe du har ledet med bravur, sa Hjertø.

Baklie orienterte kommunestyret om at barnevernet de siste to årene har fanget opp flere barn med behov, fristbrudd er redusert til null og at kostnadene til drift av barnevernstjenesten er redusert med omlag tre millioner kroner.