Mens Coop Hamarvik SA i går la fram sine tall for kjøpeutbytte etter 2014, la Coop Orkla Møre SA fram tilsvarende for lokalbutikkene i dag. Coop Orkla Møre har tre butikker i øyregionen. Samlet kjøpeutbytte fra disse butikkene tilsvarer nær 700.000 kroner, viser oversikten administrasjonskonsulent Eva Rigstad har hentet fram for lokalavisa Hitra-Frøya.

Tallene fordeler seg slik:

  • Coop Extra Sistranda: 541.486 kroner

  • Coop Marked Nordskag: 104.982 kroner

  • Coop Marked Sula: 36.267 kroner

Coop Orkla Møre SA er et av de største samvirkelagene i Norge, med 2,7 milliarder kroner i omsetning og ca. 1200 medarbeidere.

- Vi har virksomhet i 34 kommuner, fra Åfjord i nord til Stranda i sør, i Sør Trøndelag og Møre og Romsdal fylke. Vi har ca. 80 300 medlemmer. Hovedkontoret er på Orkanger i Orkdal kommune, forteller Arild Sørlien, adm. direktør i Coop Orkla Møre.

Arild Sørlien, adm. direktør i Coop Orkla Møre.