Salmar nærmer seg 10 milliarder i markedsverdi, og er med det Trøndelags største selskap på børsen. Men det er ikke noe verken Gustav Witzøe eller Helge Moen, sjef for investeringsselskapet Kverva, tenker så mye over. Fokuset ligger på å vokse enda mer.

- Akkurat dette bruker vi ekstremt lite energi på. I fjor eksporterte Norge sjømat for 60 milliarder, mens vi solgte olje for rundt 280 milliarder. Men gi næringen 30-40 år, så skal vi være en reell utfordrer til å ligge i tet, uttaler Moen til Adresseavisen.

Alle de åtte nye konsesjonene, som har en samlet pris på 494 millioner kroner, skal alle benyttes i Sør-Trøndelag.