Sula fyr har vært mørklagt siden sjøsprøyt fra stormen ”Ivar” kortsluttet det elektriske anlegget.

Kystverket kom til Sula forrige uke for å skifte vinduer og hovedtavla i fyret. Og lørdag kunne de endelig koble på strømmen igjen.

- Da var det lyst i fyret!, skriver Jon Petter Myklebust, skipsfører  og arbeidsleder på MS ”Ona”.