Etter forslag fra formannskapet vedtok kommunestyret i dag å godkjenne den reviderte avtalen med Hitrahallen, som blant annet går på å øke det årlige tilskuddet fra 920.000 til 2,1 millioner kroner. Av dette er 1.45 millioner kroner tilskudd til kapitalkostnader slik at Hitrahallen kan ta opp lån til ombygging/renovering av Hitrahallen til større kulturarrangementer.

Avtalen innebærer også at rådmannen skal forhandle med Hitrahallen om å endre åpningstidene for svømmehallen.

Det betyr at åpningstiden på hverdager etter kommunestyrets ønske kan blir fra kl 07.00 og åpningstider på lørdager mellom 11.00 og 16.00. I tillegg ønskes minimum tre timers åpningstid på søndager.