Ved nyttår ble det kjent at Sistranda skole, i samarbeid med Frøya videregående skole og Frøya fiskarlag, ønsket å revitalisere naustprosjektet.

Prosjektet har en historie tilbake til 1999, og har gitt elever en praktisk innretning til flere fag, gjennom sjørelatert arbeid. De siste tre årene har prosjektet ligget nede.

Lokalavisa fortalte tidlig i sommer at prosjektet ikke ville være oppe og gå på Sistranda skole til skolestart. På grunn av spesielle utfordringer ved ungdomskoletrinnet, har skoleledelsen måtte prioritere annerledes. Men rektor Sissel Skoran sa til lokalavisa at man likevel hadde som mål å få startet opp prosjektet så snart som mulig, og helst i løpet av høsten.

Da utsettelsen ble kjent, gikk fiskarlagsleder Arild Holmen sterkt ut mot rådmannen, som han mente hadde kommet med klare lovnader om ressurser til prosjektet. Rådmannen på sin side mente han ikke hadde gitt den typen lovnader. Varaordfører Martin Nilsen etterlyste samtidig klare svar på om kommuneledelsen prioriterer prosjektet.

Les også: Naustprosjektet er godt fundert

I etterkant av sommerens disputt, sier sistrandarektor Sissel Skoran at planene om å få i gang prosjektet står ved lag, uavhengig om prosjektet får ekstraressurser eller ikke.

- Vi står ved det vi har sagt, og ønsker å få det i gang i løpet av høsten. Helst så tidlig som mulig, sier rektor Sissel Skoran.

- Vil dere klare det innenfor de rammene dere har?

- Vi skal prøve å få det til. Og så får vi se om vi får behov for å be om bistand, sier Sissel Skoran.