Hitra kommune har nå statistikken for felte hjort i 2013 klar. Denne viser at det ble felt 946 hjort totalt, som er et uttak på 90,5 prosent av hva det ble gitt tillatelser til.

Inn-Hitra: 120

Asmundvåg: 64

Ut-Hitra: 71

Fillan og omegn: 120

Øst-Hitra: 186

Sør-Hitra: 97

Strøm: 165

Kvenvær: 122

Fjellvær/Ulvøy: 1