I 2013 deltok Linn Kristin Aalmo fra Hitra i det såkalte "Borrelia-opprøret", som munnet ut i en demonstrasjon foran Stortinget. Kravet var bedre diagnostisering og behandling av flått-overførte sykdommer. Linn Kristin hadde da vært syk i seks år, og til lokalavisa fortalte hun sin historie. Blant annet at hun etter fem år med sykdom fikk påvist borrelia i blodprøver analysert i Tyskland. Men at helsevesenet i Norge ikke godkjente denne typen prøver, og at hun derfor ikke får denne diagnosen.

Vanskelig å få påvist flåttsykdom

Aalmo er nå fylkeskontakt i Norsk Lyme Borreliose-forening. Sist uke holdt hun et informasjonsmøte i Fillan, hvor en liten men engasjert gruppe deltok. Ett av temaene som ble diskutert var hvor vanskelig det fortsatt er å få påvist at man har blitt syk fra flåttbit.

Linn Kristin forteller at hun var veldig aggressiv i den tida for fire-fem år siden, men at hun nå har lagt bort mye av sinnet.

- Det er ikke sikkert det er lurt å være så aggressiv. Det er også viktig ikke å skape et for stort hysteri rundt flåtten, sier hun.

- Men kampen for å bli trodd, fortsetter.

- Nå gjøres det en del forskning

Det er en stor gruppe mennesker i Norge som mener at deres sykdom skyldes smitte overført gjennom flåttbitt, men som ikke får noen diagnose knyttet til dette. Selv har Linn Kristin diagnosen ME, til tross for at de tyske prøvene påviste borrelia. Men hun har tro på at ny kunnskap skal kunne gi bedre diagnostisering, og dermed også mer riktig behandling.

- Det er en medisinsk framgang, men det går sakte, sier hun.

Selv er hun spent på noen undersøkelser hvor hun selv har bidratt, og hvor resultatene snart skal foreligge. En av disse drives av folkehelse-instituttet. Her er det samlet inn blodprøver fra hundre personer som mener de er knonisk borrelia-syke.

- Det foregår god forskning i både inn og utland både rundt borrelia og også andre flåttoverførte sykdommer. Jeg er veldig spent på resultatene fra disse undersøkelsene. Folk får inntrykk av at det ikke skjer noe som helst, men det skjer da noe, og forhåpentligvis kan disse undersøkelsene gi noen svar som hjelper oss videre, sier Linn Kristin Aalmo fra Norsk Lyme Borreliose-forening.