Prosjektet "Marint søppel" med utgangspunkt i Mausund, og som lokalavisa har skrevet mye om de siste dagene, blir også tema i orienteringsrunden i dagens kommunestyremøte på Frøya.

Frøya kommunestyre settes i dag (torsdag) kl. 10. Møtet kan du følge direkte på web-tv her via lokalavisas nettsider.

Møtet kan du følge direkte her fra kl. 10 (ekstern lenke, Frøya kommune)

Det er representanter fra Mausund feltstasjon som holder orienteringa.

Deretter vil rådmannen orientere om kommunebarometeret, før politikerne går over i ordinær saksbehandling.

Blant sakene som skal avgjøres i dag er:

* Revisjonsrapport sanering/utbygging av slamavskiller i Rabben 1

* Kontrollutvalgets årsmelding

* Dalpro AS - søknad om kommunal lånegaranti

* Vurdering av kommunens kirkebygg

* Søknad om salgsbevilling for alkohol, Bryggeriet Frøya AS

* Søknad om permisjon fra politiske verv, Tove Merete Vedal

Se komplett sakliste og last ned alle dokumentene på kommunens nettsider